Struktur Pemerintah Desa

Kepala Desa

Satimin, S.Pd

Sekretaris Desa

Hartono

Perangkat Desa

Kasi Kesra : Fauzan

Kasi Umum : Sukamto

Kasi Pelayanan : Aqwamuddin

Kepala Dusun

Kadus Menawan : –

Kadus Pesantren : –

Kadus Sambung : Bapak Aqwamuddin

Kadus Kayumas : Bapak Mukim

Rukun Warga ( RW )

Ketua RW 01 : –

Ketua RW 02 : Nasikin

Ketua RW 03 : Sururi

Ketua RW 04 : Suyoto

Ketua RW 05 : Ahmad Munir

Ketua RW 06 : Didik Sunardi

Ketua RW 07 : –

Rukun Tetangga ( RT )

RW 01

Ketua RT 01 : Sarkono

Ketua RT 02 : Sukimin

Ketua RT 03 : Bambang

Ketua RT 04 : Suladi

RW 02

Ketua RT 01 : Nur Muttaqin

Ketua RT 02 : Muh. Rifin

Ketua RT 03 : Saikul

RW 03

Ketua RT 01 : Kasturi

Ketua RT 02 : Suwandi

Ketua RT 03 : Muslih

Ketua RT 04 : Muhlisin

RW 04

Ketua RT 01 : Sultoni

Ketua RT 02 : Kudlori

Ketua RT 03 : Abdul Mungit

Ketua RT 04 : Kusen

RW 05

Ketua RT 01 : Zainuri

Ketua RT 02 : Abdul Munib

RW 06

Ketua RT 01 : Agus Saifudin

Ketua RT 02 : Napian

Ketua RT 03 : Sugiyanto

RW 07

Ketua RT 01 : Faiq

Ketua RT 02 : Nur Yahya